Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze

Zápis ze schůze výboru společenství pro dům čp. 443, ulice Nýdecká 443,

Praha 9 – Letňany ze dne 12.3.2015 od 19h

 

Přítomní:          Lucie Tomisová

                        Jaroslav Vaněk

                        Jan Němec

 

Program:         Dlužníci

                        Nové stanovy

                        Schválení programu schůze vlastníků

                        Plot kolem tůji

                        Zjistit cenu zateplení

                        Malování

                       

Bod 1  Byl probrán stav dlužníku. Aktuálně dluží nájem byt č. 5. Výbor počká do konce měsíce března zda dlužník – byt č. 5 uhradí dlužné nájemné ve výši 21741,- Kč. Pokud tak nebude učiněno, zašle právní zástupce předžalobní upomínku.

Bod 2 Na schůzi vlastníků je potřeba změnit stanovy, aby odpovídaly zákonu 89/2012 Sb. Na schůzi je potřeba zajistit notáře. Schůze se bude konat v měsíci červen.

Bod 3 Byl schválen program schůze vlastníků jednotek, která proběhne v červnu 2015. Program schůze je následující: Zahájení, Kontrola usnášeníschopnosti, Schválení účetní závěrky, Změna stanov, Diskuze k rekonstrukci, Různé, Závěr

Bod 4  Výbor zajistí plůtek kolem tůjí, aby tůje nebyly očůravány psy.

Bod 5 – Do schůze vlastníků zjistit přibližnou cenu na zateplení, výměnu balkonů a garážových vrat, aby mohla proběhnout diskuze, zda vlastníci mají zájem o tuto rekonstrukci. 

Bod 6 –  Zajistit výmalbu vstupů do domu a nechat opravit zdi v nástavbách. Výmalba zbytku domu bude provedená hromadně při rekonstrukci vnitřních částí domu.

Bod 7 –  Zítra tj. 13.3. by měla být zprovozněná UPS – požární odvětrání.

 

 

Zapsala a schůzi ukončila ve 21h dne 12.3.2015 Lucie Tomisová